Salles - B1 palier (Bat.B 1er étage)(30 personnes max.)
Semaine : lundi 03 mai - dimanche 09 mai

Heure lundi 03 mai mardi 04 mai mercredi 05 mai jeudi 06 mai vendredi 07 mai samedi 08 mai dimanche 09 mai
08:00 - 08:30
08:30 - 09:00
09:00 - 09:30
09:30 - 10:00 réunion groupe
09:30 à 11:30
Germain

10:00 - 10:30 Lab meeting SMILE
10:00 à 12:00
Lambert

Equipe Espéli
10:00 à 12:00
Espeli

Réunion d'équipe
10:30 - 11:00
11:00 - 11:30 lab meeting Brunet
11:00 à 14:30
Brunet

11:30 - 12:00
12:00 - 12:30
12:30 - 13:00 Juliette 1685
12:30 à 13:30
Brunet

13:00 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:30 Guy
14:00 à 15:00
Brunet

14:30 - 15:00
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00
17:00 - 17:30 PhyStat Club
17:00 à 18:30
CIRB

17:30 - 18:00
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00
^ Haut de la page