Salles - B -1 (Bat. B, Etage -1)(8 personnes max.)
Semaine : lundi 16 mai - dimanche 22 mai

Heure lundi 16 mai mardi 17 mai mercredi 18 mai jeudi 19 mai vendredi 20 mai samedi 21 mai dimanche 22 mai
08:00 - 08:30 Thèse Noémie Brassard-Jollive (Monnot 1665)
08:00 à 19:30
Germain

GDR IMABIO
08:00 à 19:30
Piolot

GDR IMABIO
08:30 - 09:00
09:00 - 09:30
09:30 - 10:00
10:00 - 10:30 Equipe Brunet / Animalerie
10:00 à 12:00
Animalerie

10:30 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:30 Oriol Meeting
12:00 à 13:00
Verlhac

12:30 - 13:00 Raphaël Voituriez's meeting
12:30 à 15:30
Verlhac

13:00 - 13:30 celia 1590
13:00 à 14:00
Selimi

13:30 - 14:00
14:00 - 14:30 Oriol Meeting
14:00 à 15:00
Verlhac

14:30 - 15:00
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30 Oriol Meeting
16:00 à 17:00
Verlhac

16:30 - 17:00
17:00 - 17:30
17:30 - 18:00
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00
^ Haut de la page