Salles - B1 pièce 118 (Bat. B, Etage 1)
Semaine : lundi 20 févr. - dimanche 26 févr.

Heure lundi 20 févr. mardi 21 févr. mercredi 22 févr. jeudi 23 févr. vendredi 24 févr. samedi 25 févr. dimanche 26 févr.
08:00 - 08:30
08:30 - 09:00
09:00 - 09:30 Laurent - PVS
09:00 à 10:30
Germain

09:30 - 10:00 lab meeting
09:30 à 11:30
Venance

equipe huynh
09:30 à 12:00
HUYNH

Huynh Lab meeting
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:30
12:30 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:30 EEH team meeting
14:00 à 15:00
Alizon

To Do Eq. Germain
14:00 à 17:00
Germain

14:30 - 15:00
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00 Journal Club Zugaro
16:30 à 18:00
Zugaro

17:00 - 17:30
17:30 - 18:00
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00
^ Haut de la page